Algemene voorwaarden zwemles

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de zwemschool gaat in met de start van de eerste zwemles en blijft gehandhaafd tot en met het behalen van diploma C.

Opzegging

 1. Na het behalen van diploma A en B kunt u er voor kiezen het lidmaatschap te beëindigen. Hier zijn verder geen extra kosten aan verbonden. 
 2. Wanneer het lidmaatschap tussentijds wordt beëindigd dient rekening gehouden te worden met een opzegtermijn van 1 maand, ingaande aan het begin van de komende maand.

Lidmaatschapscontributie

 1. Gedurende de looptijd van het lidmaatschap bestaat de verplichting het lesgeld volgens de geldende tarievenlijst bij vooruit betaling te voldoen. Over niet gevolgde lessen wordt geen restitutie verleend. Het centrum heeft het recht jaarlijks een contributie verhoging toe te passen.
 2. Het is alleen mogelijk via een automatische machtiging te betalen. Wilt u zelf de betaling ter hand nemen dan wordt een bedrag a € 1,10 per betaling in rekening gebracht, te voldoen in de eerste week van de maand. 
 3. In de kerstvakantie heeft ‘de Cirkel’ het recht de zwemlessen stil te leggen.

Verzuim

 1. Wanneer u een les niet aanwezig kunt zijn dient u dit zo snel mogelijk door te geven. (bijvoorbeeld vakantie of ziekte) 
 2. Bent u langer dan twee weken niet in staat gebruik te maken van de zwemmogelijkheden wordt in overleg met de directie de contributie tijdelijk stopgezet. 
 3. Alleen van tevoren kunnen afspraken gemaakt worden, achteraf wordt geen restitutie van de contributie gegeven.

Wachtlijst

 1. Wanneer u uw zoon en/of dochter inschrijft voor de zwemlessen van de Cirkel komt u op een wachtlijst te staan.
 2. Bij inschrijving wordt een schatting gegeven wanneer uw zoon en/of dochter geplaatst kan worden. 
 3. De inschrijfkosten dienen contant, via PIN of per overschrijving te worden voldaan.

Diversen

 1. Het deelnemen aan de zwemlessen geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid. De leiding van het centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schaden of zoekraken van eigendommen.
 2. Wetenswaardigheden met betrekking tot de deelnemer die van wezenlijk belang zijn dienen zo spoedig mogelijk aan de leiding worden doorgegeven.
 3. Bij twijfel aan de gezondheid van de deelnemer wordt u dringend geadviseerd overleg te plegen met de huisarts.
 4. U bent naast de zwemmende kinderen ook verantwoordelijk voor de andere kinderen die u meebrengt; liever niet mee te nemen in de zwemzaal en niet eten of drinken in de zwemzaal.
 5. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sport- en gezondheidscentrum De Cirkel gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Nieuwsbrief april 2023

Nieuwsbrief april 2023